Nowe przedszkole językowo-sportowe
Zapraszamy dzieci od 2,5 roku

Nasz Dzień

Pracujemy od września do lipca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.

Przyprowadzenie dzieci. Zabawy indywidualne i zespołowe

Śniadanie

Zajęcia edukacyjne

Leżakowanie

Podwieczorek

Gry i zabawy. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Need some advice from our experts?

Request a Call Back Today Now!

We will make a single attempt to contact you from a withheld number, usually within 24 hours of your request.